Time of the patriots in Amsterdam – anonymous, 1787

“De Wacht van Cavalerie op Koningsplyn na de Heylige Weg”, tekening met pen en waterverf van een anonieme kunstenaar vervaardigd…

Read more

De Wacht van Cavalerie op Koningsplyn na de Heylige Weg”, tekening met pen en waterverf van een anonieme kunstenaar vervaardigd in 1787. Afm. (incl. titel) 25,8 x 34,7 cm.

De strijd tussen patriotten en Oranjegezinden escaleerde in Amsterdam in het voorjaar van 1787. De scheepstimmerlieden (oranjegezind) raakten slaags met de patriotten. De macht in Amsterdam werd gegrepen door de patriotten.

Stadhouder Willem V van Oranje was getrouwd met Wilhelmina, de zuster van de koning van Pruisen. Willem kreeg steun van zijn zwager. Op 13 september 1787 trok het Pruisische leger het land binnen.

In de herfst van 1787 kwam er een einde aan de revolutie van de patriotten. Toen stuurde de koning van Pruisen, de zwager van de Nederlandse stadhouder, troepen om de patriotten te bedwingen. In vier dagen was het verzet vrijwel overal gebroken en trok het leger op naar Amsterdam, het laatste patriotse bolwerk. Op diverse plaatsen rond Amsterdam werd flink gevochten tussen patriotten en Pruisen. Op woensdag 10 oktober capituleerde Amsterdam.

Op deze tekening lijkt de rust wedergekeerd. De cavalerie houdt in oktober 1787 de wacht op het Amsterdamse koningsplein. Op hun hoeden dragen de mensen inmiddels een oranje kokarde. Een vader op de voorgrond toont zijn zoon de plek waar een maand eerder nog patriotten hadden geparadeerd.

Prijs: VERKOCHT