Seascape – Nicolaas Penning, 1811

SCHEPEN VOOR DE KUST OP WOELIGE ZEE Tekening met pen en aquarel vervaardigd door Nicolaas Lodewyk Penning. Gesigneerd midden onder…

Read more

SCHEPEN VOOR DE KUST OP WOELIGE ZEE

Tekening met pen en aquarel vervaardigd door Nicolaas Lodewyk Penning. Gesigneerd midden onder “N.L. Penning ft 1811”. Afm. 22,4 x 30,1 cm.

In de 18e-eeuw was in de Nederlandse Republiek een teruggang van de economische en artistieke bloei waar te nemen. Oude tradities werden welliswaar voortgezet, maar de inzet ontbrak om door eigen creativiteit nieuwe wegen in te slaan. In de 19e-eeuw ligt de nadruk vooral op enigszins romantisch getinte zee- en riviergezichten. De voorstelling met het beurtschip op woelige zee van Nicolaas Penning is daarvan een fraai voorbeeld.

Nicolaas Lodewijk Penning werd rond 1764 geboren in Den Haag. Hij was een neef van Aert Schouman en leerde de teeken en schilderkunst onder Dirk van der Aa en werd een goed schilder en teekenaar van landschappen, stallen met vee, zeegezigten enz. Men zag van zijn schilderwerk op tentoonstellingen en liefhebbers bewaren zijn fraaije tekeningen met Oost-Indische inkt. Hij overleed in het laatst van 1818, nalatende een zoon, Pieter Aart Penning, in 1791 te ‘s Hage geboren, mede beoefenaar der kunst.” Aldus het Nieuw Nederlandsch Bibliografisch Woordenboek.

Prijs: VERKOCHT