Sint Eustatius – G.B. Lawrence + G.A.F. Molengraaff, 1886

“Kaart van St. Eustatius naar de topografische kaart opgenomen door G.B. Lawrence in 1850, gewijzigd en aangevuld door G.A.F. Molengraaff.”…