Stadgezichten Breda – Brest van Kempen, 1830

“Het Kasteel van Breda. Zoo als het in 1590, en tot de numalige verandering, bestond.“; “De Oude- Hof-Kapel en vierkante…

Read more

Het Kasteel van Breda. Zoo als het in 1590, en tot de numalige verandering, bestond.“; “De Oude- Hof-Kapel en vierkante toren van het kasteel van Breda.“; “De Groote-Kerk en Toren te Breda. In eene van welks kapellen zich de vermaarde graftombe van Engelbrecht den tweede bevindt.“; “De Haven van Breda, zoo als die zich van den Wal des Kasteels vertoont.

Steendrukken vervaardigd door Brest van Kempen te Brussel en uitgegeven door F.P. Sterk te Breda. Gedrukt te Dordrecht by Van Steuerwald & Co. Deze prenten werden uitgegeven als set van vier ter gelegenheid van de viering van de restauratie van het kasteel te Breda in 1830 behorend bij de “Geschiedkundige beschrijving van het vermaarde kasteel te Breda, thans ingerigt tot eene militaire hoogeschool, alsmede van de Groote Kerk aldaar.” Later met de hand gekleurd. Afm. elk ca. 33 x 43 cm.

De Koninklijke Militaire Academie, de eerste militaire inrichting in Europa “waar de krijgskunst in haar gehele omvang en op wetenschappelijke grondslagen door de toekomstige officieren van alle wapens werd beoefend”, werd opgericht door koning Willem I in 1828. Dat Breda werd uitverkoren als de bakermat van toekomstige officieren, had de stad te danken aan haar ligging, ongeveer in het centrum van het toenmalige Koninkrijk en aan haar roemrijk kasteel, dat bood niet alleen een geschikte woonplaats voor de cadetten, maar was tevens uit eerbied voor de Oranjes die er zo lang de bewoners waren geweest.

Als gevolg van de Belgische Opstand in oktober 1830 werden de lessen aan de Academie geschorst, de gouverneur op nonactiviteit gesteld en het bestuur vervangen. Nieuwe cadetten komen weer aan in 1836. Tegenwoordig leidt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in het kasteel jaarlijks ongeveer 700 cadetten en cursisten op tot officier. De KMA verzorgt de militaire en vaktechnische opleiding en vorming van officieren voor de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

We zien de Grote Kerk van Breda vanaf de Grote Markt. Op de hoek van het kerkplein opent een winkel in porselijn, glas en aardewerk haar deuren, in de torenstraat kijkt een hotel uit op de kerk, in de reigerstraat zijn allerlei winkels, tegen de kerk staan nog woningen. Een paar mensen lopen op straat, wagens rijden met goederen, er zit iemand beschut in z’n eigen koets, een postkoets verdwijnt achter de kerk, een vrouw duwt een volle kruiwagen. De bijna 100 meter hoge toren is al van ver te zien. Door haar bouw en ligging wordt de kerk tot de mooiste van Nederland gerekend.

De haven van Breda was oorspronkelijk een stuk van de rivier de Mark en bestond aanvankelijk uit een los- en ligplaats op het einde van de Vismarktstraat, waar ook de oude vishal is. Tot 1827 had Breda een open verbinding naar de Zeeuwse en Hollandse wateren. Het getijdeverschil is de haven was zestig centimeter. In eerste instantie werd zeevis, later ook riviervis aangevoerd. Op de kop van de Vismarktstraat stonden visbanken. De riviervis werd verkocht onder een houten overkapping van het Waaggebouw (het latere Oude Postkantoor).

Prijs: VERKOCHT