The Hague – Joan Blaeu, 1649

“HAGA COMITIS IN DE VOLKSMOND ‘S GRAVEN-HAGE GEHETEN” “Hage Comitis, Vulgo ’s Graven-Hage”, kopergravure uitgegeven door Joan Blaeu te Amsterdam…