Wadden Islands – Hendrick Doncker, ca. 1689

PASKAART VAN DE NOORDZEE EN WADDENGEBIED “Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland…” Kopergravure uitgegeven in 1689 door Hendrick Doncker…

Read more

PASKAART VAN DE NOORDZEE EN WADDENGEBIED

Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland…” Kopergravure uitgegeven in 1689 door Hendrick Doncker voor diens “Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 53 x 59,5 cm.

Paskaarten werden speciaal vervaardigd voor de navigatie op zee. Dat blijkt ook uit het net van kompaslijnen. Aan land zijn nauwelijks gegevens aangebracht: dorpen, steden, rivieren of open water, het is vrijwel allemaal weggelaten. Behalve langs de kust, want daar kunnen plaatsen een oriëntatiepunt zijn voor zeelieden. Wél op de kaart aangegeven zijn zandbanken, vaargeulen, diepten en aanlegplaatsen (gemarkeerd met een anker). Ook betonning is aangegeven evenals de zichtlijnen tussen de tonnen en bakens langs de kust.

Deze kaart van de Nederlandse Wadden en Noordzee, vormde een paar met een kaart van Noord-Duitse kusten en wees schippers de route voor de Moedernegotie, door de  verraderlijke wateren voor de handel op de Oostzee.

De kaart werd later ook uitgegeven door de firma Van Keulen. Na de dood van Hendrick Donker in 1699 had zijn zoon (Hendrick Doncker II) een deel van de voorraad boeken en koperplaten aan Johannes van Keulen verkocht. Van Keulen herzag de kaart iets en bracht deze tussen 1708 en 1710 opnieuw op de markt.

Prijs: VERKOCHT