Winter amusements – after Adriaan van de Velde, c. 1770