Hoogheemraadschap Woerden – Vingboons, De Wit, 1690