Bloemstilleven – naar Jan van Huysum, 1778

“A Flower Piece“, mezzotint vervaardigd door Richard Earlom naar het ontwerp van Jan van Huysum, uitgegeven door John Boydell te…

Lees verder

1.950

A Flower Piece“, mezzotint vervaardigd door Richard Earlom naar het ontwerp van Jan van Huysum, uitgegeven door John Boydell te Londen 25 juni 1778. Later met de hand gekleurd. Afm. (afb.): 40 x 50,5 cm.

Bloemstilleven in een barokke vaas versierd met putti. Van Huysum bracht het in de 18de eeuw zeer geliefde genre van bloemstilleven tot nieuwe hoogten. In plaats van de gebruikelijke donkere achtergrond gebuikte hij een lichtgekleurde met een parklandschap, zodat het lijkt alsof de bloemen buiten op een balustrade staan. Vlinders fladderen rond het prachtig gecomponeerde boeket, een nestje met eieren ligt op de rand naast de vaas. Het stuk is uiterst getrouw naar de natuur weergegeven, geen vlekje, dauwdruppel of insect ontbreekt.

Immerzeel schrijft in 1843: “Van Huijsum (1682-1749) is tot aan de uiterste grenzen der kunstwereld bekend als de eerste bloem- en vruchtschilder, die bestaan heeft.” Hierin ontwikkelde hij “zijne weêrgalooze genie. Hij vond te meer toejuiching en aanmoediging, omdat er in die dagen zoo hartstogtelijk werk gemaakt werd van schoone en zeldzame bloemen. De liefhebbers en kweekers van bloemen en vruchten te Haarlem, bevlijtigden zich om hem de uitgelezenste bloemen en fruiten toe te zenden. Hij wist deze keurige voortbrengselen in zijne altijd rijke ordonnanties oordeelkundig en met den meesten smaak onderling zaam te schikken, en niet zoo als zijne voorgangeren plagten te doen, dezelve altijd tegen donkere achtergronden te schilderen.” “Zijne schilderijen, die als om strijd tot opluistering van alle vorstelijke galerijen gezocht werden, kostten bij zijn leven reeds duizend en anderhalf duizend gulden.

Earlom (1743-1822) was in zijn tijd een toonaangevende Britse mezzotint graveur. Hij graveerde naar tekeningen van Claude Lorrain en maakte portretten naar oude meesters als Rembrandt, Poussin, Guercino en Rubens. Naast werk van Van Huijsum, reproduceerde hij andere belangrijke bloemenschilders als Jan van Os en Robert John Thornton.

Het schilderij van Jan van Huysum waarnaar deze mezzotint werd vervaardigd, zat oorspronkelijk in de collectie van Sir Robert Walpole (de eerste premier van Groot Brittannië) en is later, in 1779, door zijn kleinzoon verkocht aan Catharina de Grote en hangt thans in de Hermitage.

(Uit John Boydell’s “Set of Prints Engraved after the Most Capital Paintings in the Collection of Her Imperial Majesty the Empress of Russia, Lately in the Possession of the Earl of Orford at Houghton in Norfolk” is ook er een fruitstilleven van Michelangelo di Campodoglio.)

Prijs: Euro 1.950,-