Kaarten Nederland

Resultaat 1–48 van de 92 resultaten wordt getoond

In de wereldgeschiedenis is Nederland een vooraanstaand land, als handelsnatie waren wij een ongekende macht in de 17de eeuw, die ook wel bekend stond als de Gouden Eeuw. Uit die tijd en uit de voorgaande en latere eeuw, waarin de ontdekkingsvaart en cartografie tot volle bloei kwamen zijn er mooie kaarten in Nederland bewaard gebleven.


Belang van kaarten Nederland

Kaarten vormen binnen de prentkunst een gebied apart en met name voor de kaarten is een geheel eigen vak- en studiegebied ontwikkeld onder de term ‘cartografie’. Kaarten dienden veel meer dan andere prenten specifieke doelen, niet alleen wetenschappelijke, maar ook politieke en economische en kenden specifieke opdrachtgevers, zoals de overheid (zowel nationale als regionale overheden), die belang hadden bij het in kaart brengen van hun gebied; de handel en scheepvaart, in Nederland vertegenwoordigd in de Oost-Indische en West-Indische Compagnie, die grote belangen hadden bij het in kaart brengen van enerzijds de vaarroutes en anderzijds de koloniale gebieden. De groeiende perfectie van de kaarten en kaartenmakers werd ook sterk bevorderd door overheid en handel, met name door de V.O.C., die zich als neventaak gesteld had het inwinnen van zoveel mogelijk informatie ten behoeve van kaartverbetering. Door de voortdurende kennis van de nieuwe gebieden van de wereld en door de verbeterende landmeettechnieken, was het min of meer noodzakelijk om steeds nieuwe verbeterde kaarten te maken