Belasting spotprent – Jean-Jacques Grandville, 1833

SPOTPRENT OVER “IMPÔTS SUCCEURS”: UITZUIGENDE BELASTINGEN “Le peuple livré aux impôts suceurs dans la grande fosse du budget. Spectacle gratis…

Lees verder

575

SPOTPRENT OVER “IMPÔTS SUCCEURS”: UITZUIGENDE BELASTINGEN

Le peuple livré aux impôts suceurs dans la grande fosse du budget. Spectacle gratis donné par la pouvoir aux salariés de toute espèce.” (Het volk overgeleverd aan belastinguitzuigers in de grote put van de begroting. Een gratis show gegeven door de macht aan werknemers van allerlei soorten.) Ets vervaardigd in 1833 door Jean-Jacques Grandville. Later met de hand gekleurd.

Om de verhogingen van belastingen en heffingen opgelegd aan het volk door de regering aan te klagen, heeft karikaturist Grandville een voorstelling bedacht, gebaseerd op een droom van uitgever en oproerkraaier Charles Philipon. Deze droom vindt plaats in een ommuurde put, een soort vierkante arena. De ”impôts suceurs” (uitzuigende belastingen) zijn angstaanjagende monsters.

Elk belichaamt een type belasting: er is het monster van de zoutbelasting; een van de stedelijke belasting met in zijn vele poten de namen van producten die onderhevig zijn aan deze belasting: wijn, tabak, olie, kolen; het monster van het personeel zet z’n tanden in het lichaam van een zielloze burger; een andere man probeert te ontsnappen aan het monster van de loterijbelasting; ook het monster van de belasting op het meubilair houdt een iemand van het volk vast en staat op het punt hem te verorberen.

Sommigen zijn al leeggezogen en liggen op de grond. Op de voorgrond knielt een vrouw, vergezeld van haar twee kinderen voor het monster van de douane met een pet op en smeekt hem haar te sparen. Links op de voorgrond bevindt zich de goedgevulde kas van de “algemene inkomsten”. Bij de ingang van de put links, wachten drie monsters om de arena te betreden: het zijn de monsters van de deuren, de ramen en de patenten.

Neerbuigend wordt het schouwspel geobserveerd. Het zijn de “ambtenaren, prefecten, onderprefecten, directeuren en algemene ontvangers, stadsagenten, koninklijke procureurs, plaatsvervangers, veldwachters, gendarmes, onderzoeksrechters, voorzitters van hoven, gedecoreerden, ministeriële journalisten, succesvolle dichters, inspecteurs-generaal, universitaire inspecteurs, tabaksverkopers, loterijverkopers, zegelverkopers (…)”. Ze bevinden zich op een terras boven rondom de put. Men is meewarig en onverschillig.

Op de achtergrond is een loge met drie bogen waarin leden van de regering zitten. We bevinden ons in Frankrijk in de tijd van de Julimonarchie (1830-1848). Van links naar rechts: maarschalk Soult, minister d’Argout, Madier de Montjau, koning Louis-Philippe, minister Barthe, president Thiers en chef de batallion Viennet.

De kunstenaar heeft met deze spotprent een scherp contrast gecreëerd tussen het elegante gezelschap op de galerij boven en het weerzinwekkende spektakel er onder, waarbij misvormde wezens het volk verslinden.

Het volk wordt zwaar belast en dient als voedsel voor een wrede bende. Het is een aansporing om in opstand te komen, het volk moet zich dit niet laten welgevallen!

Prijs: Euro 575,-