Concertzaal Felix Meritis – Reinier Vinkeles, 1791

De Muziekzaal van Felix Meritis. Ets vervaardigd door Reinier Vinkeles in 1791. Later met de hand gekleurd. Afm.: (plaat) 45,7…

Lees verder

1.250

De Muziekzaal van Felix Meritis. Ets vervaardigd door Reinier Vinkeles in 1791. Later met de hand gekleurd. Afm.: (plaat) 45,7 x 55,4 cm, (voorstelling) 37,8 x 51,4 cm.

Het genootschap Felix Meritis (‘Gelukkig door verdiensten’) werd in 1777 opgericht door de gegoede burgerij van Amsterdam. Uit de oprichtingsacte: “Het hoofddoel der Mij is, om, bij wijze van nuttige uitspanning, door het beoefenen van kunsten en wetenschappen verstand en deugd aan te kweeken, en het gezellig verkeer onder de Leden te bevorderen. Bij alle werkzaamheden zal men vermijden al wat verschillende godsdiensten, zedelijke of staatkundige gevoelens zouden kunnen kwetsen, en zijn de bestuurders verpligt daartegen zorgvuldig te waken.”

Felix Meritis wilde dus de kunsten en de wetenschappen bevorderen, een populaire activiteit in het tijdperk van de Verlichting. De stad kende vele kleine en grote, zeer chique en laagdrempelige genootschappen waar gelijkgestemde zielen elkaar konden treffen.

Het genootschap was in vijf afdelingen verdeeld: muziek, natuurkunde, koophandel, letterkunde en tekenkunde. De symbolen daarvan stonden afgebeeld op de gevel van het grote pand dat het genootschap elf jaar later opende aan de Keizersgracht. Elke afdeling had haar eigen ruimte. Er waren een gehoorzaal, een chemisch laboratorium, zalen voor natuurkunde, een tekenzaal en een observatorium in de koepel op het dak.

De ovale concertzaal, zoals te zien op deze ets, gold als de mooiste van het land. Hier speelde wekelijks het eerste symfonieorkest van Nederland. Tot zeker 1830 was het de belangrijkste muziekzaal van Amsterdam en genoot een grote internationale reputatie.

Prijs: Euro 1.250,-