Exotische vogels – Diderot et d’Alembert – 1751-1777

Exotische vogels uit Encyclopédie de Diderot et d’Alembert Kopergravures vervaardigd door Robert Benard, naar ontwerpen door François Nicolas Martinet uit…

Lees verder

375

Exotische vogels uit Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

Kopergravures vervaardigd door Robert Benard, naar ontwerpen door François Nicolas Martinet uit de fameuze encyclopedie van Diderot en d’Alembert Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers uitgegeven tussen 1751-1777. Later met de hand gekleurd. Afm. elk ca. 20,4 x 35cm.

De als ingenieur geschoolde François Nicolas Martinet (1731- ca. 1790) tekende vogels voor de meest invloedrijke Franse ornithologen van de 18de-eeuw. Later in zijn loopbaan gaf hij zijn eigen ornithologische werken uit.

Niet alleen door z’n omvang (72.000 artikelen in 17 delen plus 11 delen met illustraties) wordt de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert beschouwt als een intellectuele en artistieke onderneming, die het boegbeeld geworden is van De Verlichting in Frankrijk in de 18de-eeuw. Reeds in de 17de-eeuw was men begonnen met het samenstellen van een groot encyclopedisch werk. In 1747 namen de Diderot en d’Alembert de redactie van het almaar uitdijende werk over. Maar de redacteurs houden zich niet aan de voorgestelde inhoud: in plaats van een compendium van alle kennis uit te geven, gebruiken zij de Encyclopédie om subversieve ideeën tussen de artikels te glijden. De uitgave kende een groot succes, dankzij de zakelijke lemma’s. Maar waar de inschrijvers een op feiten gebaseerde Encyclopédie verwachtten, kregen ze polemische lemma’s te lezen met aanvallen op godsdienst en staat en werd in 1752 de uitgave een eerste keer verboden. De Encyclopédie werd gezien als staatsgevaarlijke publicatie, vermomd als wetenschap. D’Alembert verliet het redactieteam, niettemin slaagt Diderot erin, met hulp van een koninklijke censor, de Encyclopédie te voltooien in 1765.

Prijs: Euro 375,- (per stuk, incl. lijst)