Judaica – Poerimfeest in de Portugese synagoge – Bernard Picart, 1738

“La fête de Purim”, kopergravure vervaardigd door B. Bernaerts naar het ontwerp van L.F. du Bourg voor Cérémonies et Coûtumes…

Lees verder

750

La fête de Purim”, kopergravure vervaardigd door B. Bernaerts naar het ontwerp van L.F. du Bourg voor Cérémonies et Coûtumes religieuses van Bernard Picart, uitgegeven te Amsterdam 1738. Afm. (plaatrand) 33 x 40 cm.

Tijdens het Poerimfeest herdenkt men dat op deze dag het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw v.Chr. in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, een wending nam en het van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Esther dat in het gelijknamige boek uit de Tenach [Hebreeuwse Bijbel] staat beschreven.

De Perzische koning Achasjveros had de Jodin Esther tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Mordechai deelde dit aan Esther mee die het over bracht aan haar gemaal, waarop tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag.

Op de gravure zien we de Portugese synagoge in Amsterdam waar de ‘megilla’ [boekrol van perkament] wordt voorgelezen door een voorzanger. De aanwezigen in de synagoge lezen uit een eigen boek de tekst mee. Als tijdens de voorlezing de naam van Haman valt, maakt men kabaal met zogeheten Hamanratels om te vieren dat deze slechterik niet heeft gezegevierd, maar zelf het onderspit heeft moeten delven.

Prijs: Euro 750,- (incl. lijst)