Poerim feest – Caspar Philips Jacobsz., 1781

“Gemaskerd bal, by gelegenheid van het Joodsche Purim-feest.” Ets vervaardigd door Caspar Philips Jacobsz. (1732-1789), naar een tekening uit 1780…

Lees verder

395

Gemaskerd bal, by gelegenheid van het Joodsche Purim-feest.” Ets vervaardigd door Caspar Philips Jacobsz. (1732-1789), naar een tekening uit 1780 van Pieter Wagenaar jr. (1747-1808). Verschenen in “Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten” van de hand van William Hurd uitgegeven te Amsterdam  1781-1791. Later met de hand gekleurd. Afm. 22,2 × 16,6 cm.

Tijdens het Poerimfeest herdenkt men dat op deze dag het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw v.Chr. in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, een wending nam en het van uitroeiing werd gered.

De Perzische koning Achasjveros had de Jodin Esther tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar oom en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Mordechai deelde dit aan Esther mee die het over bracht aan haar gemaal, waarop tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag.

Poerim wordt uitbundig gevierd. De mensen zijn verkleed; sommigen als de slimme Esther, anderen als oom Mordechai of hoe ze maar willen. Tijdens het feest wordt gegeten en gedronken. Ook de armen worden niet vergeten. De volwassenen mogen dronken worden. Zo dronken dat ze op het eind het verschil niet meer weten tussen “vervloekt is Haman” en “gezegend is Mordechai”.

Prijs: Euro 395,-