Reinaart de Vos – Adrian Schleich naar Wilhelm Kaulbach, 1846

Reinaart de vos voor het hof van koning Nobel. Staalgravure vervaardigd in 1846 door Andrian Schleich naar een tekening van…

Lees verder

125

Reinaart de vos voor het hof van koning Nobel. Staalgravure vervaardigd in 1846 door Andrian Schleich naar een tekening van Wilhelm Kaulbach. Afm. 20,5 x 20 cm.

Het 13e-eeuwse Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde over de sluwe vos, werd door Goethe bewerkt tot Reineke Fuchs in 1793, maar vond pas in 1846 daarvoor een ruim publiek. Goethes uitgever vroeg de historieschilder Kaulbach (1805-1874) tekeningen te maken voor een luxe-uitgave en deze deed dat graag: een vermakelijk verhaal die aan een tekenaar heel wat mogelijkheden bood kritiek te spuien op de revolutionaire bewegingen van rond die tijd. Met de vermenselijkte verbeelding van de dierenwereld toonde Kaulbach een scherpe humor.

Op de voorstelling zien we het proces tegen Reinaart aan het hof koning Nobel. De vos moet hangen voor zijn misdaden en de strop wordt hem door de kater omgelegd. Maar hij mag zijn zonden opbiechten en koning leeuw luistert naar een gefabuleerd verhaal dat de vos over een gestolen schat beschikt en dat hij een complot tegen de koning heeft verijdeld.

De schelm Reinaart is iedereen uiteindelijk te slim af en ontkomt.

Prijs: Euro 125,-