Slag bij Nieuwpoort – Matthias de Sallieth naar Dirk Langedijk, 1783

DE SLAG BIJ NIEUWPOORT “De Glorierijke Overwinning behaald bij Nieuwpoort in Vlaanderen door de Troepen …der Verenigde Nederlanden, onder het…

Lees verder

1.250

DE SLAG BIJ NIEUWPOORT

De Glorierijke Overwinning behaald bij Nieuwpoort in Vlaanderen door de Troepen …der Verenigde Nederlanden, onder het Opperbevel van … Maurits, Prins van Oranje … op de Spaansche Legerbenden onder het Bevel van de …Albertus van Oostenrijk, benevens de gevangenneming van Franciscus de Mendoza, … op den 20sten July des Jaars 1600 “Ets met aquatint vervaardigd in 1782 door Matthias de Sallieth naar een tekening van Dirk Langendijk. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 42 x 58 cm.

Maurits van Oranje was namens Nederland naar Vlaanderen gestuurd om de stad Duinkerken te veroveren. De kaapvaart die plaatsvond vanuit Duinkerken bracht scheepvaart en visserij van de Republiek grote schade toe.

Geheel onverwacht kwam het Spaanse leger richting Vlaanderen onder leiding van aartshertog Albrecht van Oostenrijk. De twee legers ontmoetten elkaar bij Nieuwpoort, waar een veldslag ontstond.

Maurits had voor de veldslag 9400 man voetvolk en 2500 man ruiterij tot zijn beschikking. Albrecht beschikte over ca. 7000 man te voet en 1200 man ruiterij. Het aantal kanonnen van het Staatse leger was slechts zes, het Spaanse leger had er acht.

De slag werd door de Nederlanders gewonnen, maar er sneuvelden 1000 man en er waren 700 zwaargewonden. De Spanjaarden verloren  3000 man. Albrecht had het slagveld met een hoofdwond moeten verlaten en de Spaanse generaal Francesco de Mendoza was gevangengenomen.

Het oorspronkelijke doel van de tocht was Duinkerken, maar door slechte weersomstandigheden, tekort aan voedsel en angst voor een nieuw Spaans ontzettingsleger werd besloten de kapers ongemoeid te laten.

De tocht in Vlaanderen werd in de Republiek daarom als mislukt beschouwd, ondanks deze gewonnen veldslag. Wel was het prestige van Maurits als veldheer gestegen en dat wordt op de prent mooi in beeld gebracht. Op de voorgrond links zien we prins Maurits te paard, omgeven door soldaten en officieren, de gevangengenomen generaal De Mendoza wordt naar de prins geleid. Op de achtergrond de woedende veldslag.

Literatuur: Muller, Nederderlandse Historieplaten, nr. 1147a

Prijs: Euro 1.250,-