Trap des Ouderdoms – Dirk van Lubeek, ca. 1800

CARPE DIEM! “Trap des ouderdoms”, houtsnede vervaardigd door Dirk van Lubeek (1747-1819). In de druk rechtsonder gemonogrammeerd. In de tijd…

Lees verder

575

CARPE DIEM!

Trap des ouderdoms”, houtsnede vervaardigd door Dirk van Lubeek (1747-1819). In de druk rechtsonder gemonogrammeerd. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 32,5 × breedte 39,4 cm.

In dit belerende beeldverhaal in de vorm van een centsprent zien we “Van de wieg tot aan ’t graf legt den mensch dees loopbaan af.”

Op de 10 treden van de trap des ouderdoms, in de vorm van een brug, staan mannen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug zien we een wieg, Vadertje Tijd en een grafmonument. Daaronder een vers dat tot nadenken aanzet. Als volgt hertaald:

Mens, u zult wel merken: de tijd heeft vlerken.
Zie hier, geliefde jeugd, de trap van ‘s mensen leven:
De kindheid huppelt voort langs paden van geneugten,
Het jongelingschap komt er aan en wil naar vreugde streven,
Echter, onervaren, wijkt zij vaak van het pad van de deugd.
Nu daagt de manbaarheid; ziedaar de denkkrachtjaren;
De mens stapt langzaam voort; ‘t verstand verslapt, verdwijnt,
thans is de grijsheid aan de beurt met haar zilveren haren;
Het brein neemt langzaam af, wanneer het leven ook wegkwijnt.
O knaapjes wilt gij nog eens (als het gewicht van de jaren begint te drukken),
Op uw vervlogen jeugd nog lachend terug kijken,
Zorg dan, in vreugde en verdriet, dat u steeds deugdzaam blijft,
Dat is het, wat op aarde reeds hemelse vreugde kan bieden.

Kortom: pluk de dag, maar doe dat dapper, wijs, gematigd, rechtvaardig.

Prijs: Euro 575,-