Kaag of Ligter (schip) – Joseph Sipkes, 1830

“Kaag of Ligter, met een gaffeltuig bij de wind” aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder…

Lees verder

575

Kaag of Ligter, met een gaffeltuig bij de wind” aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1830”. Afm. ca. 11 x 13,5 cm. (In lijst: 29,5 x 34 cm)

De kaag was een van origine Nederlands schip, een platbodem met rechte vallende stevens. Evenals vele andere Nederlandse schepen was een kaag voorzien van twee zijzwaarden. Kagen die gebruikt werden op binnenwater waren lichter van bouw en voorzien van minder zeeg dan de exemplaren die ook buitendijks gebruikt werden.

Een kaag voor de binnenvaart vertoonde enige gelijkenis met een smak. Kagen waren voorzien van een sprietzeil met fok, en vaak ook met een breefok. De kaag werd vaak als beurtveer gebruikt. In Noord-Holland werden trekschuiten veelal als kaag aangeduid.

Het type kaag, zoals die onder meer rond Texel werd gebruikt, werd ook wel aangeduid als Ligter. Dit grotere type was voorzien van een naar voor toe sterker oplopende zeeg en werd ook gebruikt om zeeschepen te lichten, dat wil zeggen om lading te lossen of om te assisteren met het ophalen van het anker.

Van marineschilder Joseph Sipkes (1787-1852) is weinig meer bekend dan dat hij in Amsterdam werkzaam was aan het begin van de 19de-eeuw. Naast een aantal werken in olieverf, aquarelleerde hij prachtige scheepsportretten.

Prijs: Euro 575,- (incl. lijst)