Nederlands-Brazilië, Kaap Sint Augustijn – Johannes Janssonius, 1651

“Afbeeldinge vande Cabo St Augustin met Haer Forten”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius te Amsterdam in 1651 als deel van…

Lees verder

475

Afbeeldinge vande Cabo St Augustin met Haer Forten”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius te Amsterdam in 1651 als deel van Isaak Commelin’s “Frederick Hendrick van Nassauw Prince van Orangien: zyn leven en bedryf”. Afm. 27,7 x 37,6 cm.

Tegen het einde van de 16e eeuw was Pernambuco een economisch succesvolle Portugese kolonie, met name vanwege de welvarende suikerrietteelt. Olinda, de hoofdstad van Pernambuco, had jezuïetenscholen en een ziekenhuis. Tegen 1580 was Pernambuco ’s werelds grootste producent van suiker, terwijl de Nederlanders (die vriendschappelijke relaties onderhielden met Portugal) het verwerkten en verspreidden over Europa. Deze zoete handel werd bitter toen Spanje (dat met Nederland verwikkeld was in Tachtig Jarige Oorlog) de Portugese kroon overnam en Braziliaanse havens sloot voor Nederland.

Om deze situatie op te lossen, deden de Nederlanders wat elke moderne durfkapitalist doet als onderhandelingen vastlopen: een vijandelijke overname. De West-Indische Compagnie werd opgericht in 1621 en Nederland stuurde verschillende expedities naar de noordoostkust van Brazilië om de controle over haar “overzeese investering” te herstellen.

In 1635 veroveren de Nederlanders Cabo de Santo Agostinho van de Portugezen. Op deze prent zien we kaap Sint Augustijn inmiddels in Nederlandse handen. Een vogelvlucht perspectief met de daar gelegen forten. Kaap Sint Agustijn was niet alleen een militair bolwerk, het was ook de uitvoerhaven voor Portugese suiker uit Pernambuco.

Prijs: Euro 475,-