Oost-Indië vaarder – Johannes van Keulen I, Anthonie de Winter, 1680

Oost-Indië vaarder uit Johannes Van Keulen I’s De Volmaakte Bootsman, uitgegeven te Amsterdam in 1680. Kopergravure vervaardigd door Anthonie de…

Lees verder

2.950

Oost-Indië vaarder uit Johannes Van Keulen I’s De Volmaakte Bootsman, uitgegeven te Amsterdam in 1680. Kopergravure vervaardigd door Anthonie de Winter (1652 – 1707). Afm.: 41,5 x 51 cm.

Grote en fraai gegraveerde scheepsprent uit een uiterst zeldzaam boek van een onbekende auteur. “Zeer dienstig voor alle zeevarende lieden.” “De Volmaakte Bootsman: vervattende hoe men uit eene gegeven scheepslengte de voornaamste scheepsdeelen zal vinden, de bemasting, het kerven van het staande en loopende touwwerk en verder hetgeen in het toetakelen der schepen van nooden is : mitsgaders de takelagie voor verscheiden charters van schepen, welke bij de ’s lands oorlogschepen in gebruik zijn, en verder al hetgeene, dat een kloek bootsman noodig is.”

Voorafgaand aan de inleiding wordt de lezer toegesproken:

“Kloeke mannen, die de baar[d]en,
Van Neptunus zult bevaren,
Wilt gij weten net en wis,
’t Geen een Zeeman nodig is.
Hoe men moet de Scheepen bouwen,
Nette maat in alles houwen,
Van de deelen groot en klein,
Die tot dit werk nodig zijn,
Masten, Stengen, Raas en Zeilen,
Om in ’t taak’len niet te feilen.
Hoe men ’t staand en lopen goed,
Op haar Passe kerve moet,
Hier na ’t Bolwerk evenaren,
En waar alle touwtjes varen.
Ziet deez’ dingen alle gaar
Hier in order bij malkaar.
Wat een Bootsman dient te weten,
Daar van is hier niets vergeten.
Daarom, Helden van Beleid,
Poog je d’een of d’andre tijd,
Als Captein te commandeeren,
Gaat deez’ bladen eerst doorleren.
Wend u dan tot hoger stof,
Zult bereiken eer en lof.”

Het boek werd (gewijzigd?) heruitgegeven in 1818 door de weduwe Hulst van Keulen. Daarin is ook de gravure van scheepsvoorstelling opgenomen. De koperen plaat is dan echter al sterk afgesleten en de afdruk zeer zwak.

Prijs: Euro2.950,- (incl. lijst)