Rinkelaar (schip) – Joseph Sipkes, 1832

“Rinkelaar – Texelsch Lootsvaartuig” Aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1832”. Afm. ca.…

Lees verder

675

Rinkelaar – Texelsch Lootsvaartuig” Aquarel van de hand van Joseph Sipkes. Gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1832”. Afm. ca. 12,5 x 18,5 cm.

In de 18de eeuw bestond 20 procent van de Texelsche beroepsbevolking uit loodsen. Schepen hadden bij Texel aan twee zijden hulp nodig, de Noordzeekant en de Waddenzee/Zuiderzee-kant. Door de steeds veranderende geulen en zandplaten van de buitendelta was dit een gevaarlijk kustgebied, voor grotere schepen te gevaarlijk om zonder loods naar binnen of naar buiten te varen.

De loodsboten uit die tijd waren tweemaster platbodems, zgn. ‘rinkelaars’. Deze kleine zeilboten voeren tot vlak bij het schip dat beloodst moest worden, waar dan een kleine roeisloep werd gestreken, die de loods naar het schip overbracht.

Een vuurtoren met vuurtorenwachter verscheen pas aan het eind van de 19e eeuw op de noordpunt van het eiland.

Van marineschilder Joseph Sipkes (1787-1852) is weinig meer bekend dan dat hij in Amsterdam werkzaam was aan het begin van de 19de-eeuw. Naast een aantal werken in olieverf, aquarelleerde hij prachtige scheepsportretten.

Prijs: Euro 675,-