Vier fregatten – Joseph Sipkes, 1830-1831

Vier fregatten: “zeilen droogende”, “in storm bijleggende, voor twee kleingereefde bezaanszeilen en voorstenge  stagzeil, de bramstengen gestreeken“, “voor onderzeilen bijleggende”…

Lees verder

2.450

Vier fregatten: “zeilen droogende”, “in storm bijleggende, voor twee kleingereefde bezaanszeilen en voorstenge  stagzeil, de bramstengen gestreeken“, “voor onderzeilen bijleggende” en “bij de wind zeilende”. Aquarellen van de hand van Joseph Sipkes. Elk gesigneerd en gedateerd linksonder “J. Sipkes, 1830/1831”. Afm. elk ca. 13,5 x 18 cm.

De hier afgebeelde fregatten waren snel zeilende oorlogsschepen met drie masten die alle drie dwarsgetuigd zijn, met ra’s. Een fregat is kleiner dan een linieschip, maar groter dan een korvet. Ze werden vooral ingezet als begeleidingsschepen rondom de vloot (zoals heden ten dage nog steeds gebeurt), voor berichtenverkeer of voor heimelijke operaties. De bewapening van een fregat bestond uit 28 tot 44 kanonnen, opgesteld op één geschutsdek. Fregatten waren snelle zeilers en zwaar genoeg bewapend om in vredestijd koopvaarders te escorteren in gebieden die door piraten onveilig werden gemaakt. In oorlogstijd konden ze zelfs een plaats in de linie innemen.

Van marineschilder Joseph Sipkes (1787-1852) is weinig meer bekend dan dat hij in Amsterdam werkzaam was aan het begin van de 19de-eeuw. Naast een aantal werken in olieverf, aquarelleerde hij prachtige scheepsportretten.

Prijs: Euro 2.450,- (incl. lijst)