An Audience at Agrippa’s – Lawrence Alma-Tadema, 1875

Heliogravure vervaardigd naar het schilderij (Opus CLXI) van Sir Lawrence Alma-Tadema uit 1875. In de tijd met de hand gekleurd.…

Lees verder

2.150

Heliogravure vervaardigd naar het schilderij (Opus CLXI) van Sir Lawrence Alma-Tadema uit 1875. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 49,5 x 35,5 cm (lijst: 95 x 75 cm).

“Een audiëntie ten huize van Agrippa” droeg bij aan Alma-Tadema’s groeiende reputatie in Londen. De critici ontvingen het werk enthousiast, en prezen in het bijzonder de voortreffelijk geschilderde grote marmerpartijen. Het is een van de eerste schilderijen waarop de kunstenaar het gebruik demonstreerde van een overweldigende marmeren setting, die kenmerkend zou worden voor veel van zijn latere werken.

Marcus Vipsanius Agrippa, de machtige politieke bondgenoot en schoonzoon van keizer Augustus, verlaat op de voorstelling een indrukwekkend atrium, gevolgd door een groep beschermelingen. Een kleine groep smekelingen wacht bij de ingang met een schaal vol goud en zilver. Dit tafelgerei en ornamenten gemaakt van kostbare metalen, stonden in de Romeinse samenleving in bijzonder hoog aanzien. Egyptoloog Georg Ebers interpreteerde de voorstelling als ‘een nobel uitziende man in het kostuum van een Oosterse prins, die met zijn vrouw of dochter gekomen is om een gunst te vragen aan de burger voor wie zelfs koningen bogen. De dochter houdt een kostbare gouden beker in haar hand hetzij als geschenk voor hun vereerde begunstiger, hetzij om hem een plengoffer te brengen als ware hij een god. Hun jonge metgezel zegt tegen de prins, die nadenkt over de woorden waarmee hij indruk zou kunnen maken op de almachtige Romein, dat Agrippa in aantocht is, die inderdaad op hetzelfde ogenblik op de trap verschijnt’.

De paleiselijke grandeur van blauwgeaderd Carrara-marmer bevestigt de hoge status van Agrippa. Toch lijkt de figuur van Agrippa klein in vergelijking met het grote beeld van Augustus op de voorgrond. Dit beeld, bekend als de Augustus van Prima Porta, nu in het Vaticaan, werd in 1863 in ongeschonden staat ontdekt in de villa van Livia, in Prima Porta buiten Rome. Het is een kopie van een origineel beeld dat werd gemaakt om Augustus’ militaire overwinning op de Parthen (uit het tegenwoordige Iran) in 20 v. Chr. te vieren. Augustus is voorgesteld als een jonge militaire held, en contrasteert zo met de veel oudere Agrippa, die zich met burgerzaken bezighoudt. Ondanks Agrippa’s overdadige particuliere omgeving en de verwijzing naar de grootse openbare gebouwen in Rome die hij mede financierde, wordt hij volledig overschaduwd door het beeld van Augustus dat de toeschouwer eraan herinnert dat de echte macht in Rome slechts in handen was van de keizer zelf.

Prijs: Euro 2.150,- (incl. lijst)