Amsterdam – Caspar Merian, 1659

GEZICHT OP AMSTERDAM IN DE 17E EEUW “Amsterdam“, gravure gedrukt van twee koperplaten, vervaardigd ca. 1650, uitgegeven te Frankfurt a.M.…

Lees verder

1.350

GEZICHT OP AMSTERDAM IN DE 17E EEUW

Amsterdam“, gravure gedrukt van twee koperplaten, vervaardigd ca. 1650, uitgegeven te Frankfurt a.M. door Caspar Merian in 1659. Later met de hand gekleurd. Afmetingen: 19,5 x 70,5 cm.

Uit de Topographia Germaniae Inferioris. Men onderscheidt van links naar rechts het Rijzenhoofd, de Antoniespoort, West-Indisch pakhuis, de Montelbaans-, Zuiderkerks-, Munt-, en Schreierstorens, de Waalse Kerk, de Sint-Olofskapel, de Oude Kerk, de Nieuwezijds Kapel, de Beurs, de Waag, het oude Stadhuis met de spitse toren, de Nieuwe Kerk met de voltooide toren, de Jan Rodenpoorts-, Haringpakkers- en Westertorens, de Noorderkerk, het Bickerstorentje en de Haarlemmerpoort. De stadsgraanpakhuizen komen er op voor; het oude stadhuis is nog niet afgebrand (1652).

Topographia Germaniae Inferioris was een deel van Topographia Germaniae, het belangrijkste werk van kopergraveur en uitgever Matthäus Merian de Oudere (1593 – 1650). Hij gaf dit werk gezamenlijk uit met Martin Zeiler (1589-1661) uit Ulm, die voor de tekst verantwoordelijk was. Het werk bevat ongeveer 2.000 afbeeldingen en plattegronden van steden, kloosters en kastelen en geldt als een van de belangrijkste werken op het gebied van geografische afbeeldingen.

Merian was 1642 begonnen met de uitgave van een overzichtswerk met stadsgezichten, afbeeldingen van landschappen en kaarten waar hij reeds decennia lang tekeningen voor had verzameld.

Tot 1688 werd de serie uitgebreid met verdere beschrijvingen van Europese gebieden tot uiteindelijk 30 banden met in totaal 92 kaarten en 2142 stadsgezichten en was daarmee een van de grootste uitgegeven boeken uit z’n tijd.

De eerste delen graveert Matthäus Merian zelf en geeft deze ook zelf uit. Later wordt aan een groot aantal in die tijd beroemde graveurs het graveerwerk uitbesteed en nemen zijn zoons Matthäus de Jongere en Caspar het uitgeverswerk over.

Prijs: Euro 1.350,- (incl. lijst)