Amsterdam, stadhouder Willem V aan de Amstel – Simon Fokke, 1768

AMSTERDAM – STADHOUDER WILLEM EN PRINSES WILHELMINA VERTREKKEN UIT AMSTERDAM “Afscheidneming Hunner Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden van den Ed: Achtb:…

Lees verder

650

AMSTERDAM – STADHOUDER WILLEM EN PRINSES WILHELMINA VERTREKKEN UIT AMSTERDAM

Afscheidneming Hunner Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden van den Ed: Achtb: Magistraat der Stad Amsteldam, en Vertrek van den Buiten Amstel, den 4den Juny 1768.” Kopergravure vervaardigd door Simon Fokke, uitgegeven door Johannes Smit tussen 1769 en 1773. Later met de hand gekleurd. Afm.: 29,5  x 38,5 cm. In lijst.

Van 30 mei tot en met 4 juni 1768 bracht het stadhouderlijk paar Prins Willem V en Prinses Wilhelmina van Pruisen een bezoek aan Amsterdam. We zien hier de stadhouder en prinses afscheid nemen van de stadsbestuurders bij herberg De Berebijt op de Amsteldijk. Op de achtergrond rechts de uitspanning Lokhorst.

Stadschroniqueur Jacob Bicker Raye verhaalt over deze heugelijke dag in zijn dagboek: “Den 4den juni ’s morgens om acht uur, toen de gehele Burgerij in twee ryen geschaart van het Stadhuis, de Heerengracht langs, tot aan de Uyterse Poort stond, is Syn Doorluchtige en Koninklijke Hoogheid en desselfs gevolg uyt dese stad met jagten van de Berebijt, over Wesep en vervolgens de Vegt langs, na op ’t Huis te Zuylen gegeeten te hebben, over Uytregt na Soestdijk en vervolgens naar het Loo vertrokken. Godt geeft haar goede Rijsen en gesonthijt, wenscht Bicker Raye.

Prijs: Euro 650,-