Arnhem – Louis Bleuler, ca. 1825

GEZICHT OP ARNHEM Vue de la ville d’Arnheim vers Bommel” Gouache op gekleurd papier vervaardigd door Louis Bleuler ca. 1825.…

Lees verder

2.750

GEZICHT OP ARNHEM

Vue de la ville d’Arnheim vers Bommel” Gouache op gekleurd papier vervaardigd door Louis Bleuler ca. 1825. Gesigneerd “par Louis Bleuler a Schafhouse” met pen en inkt onder de voorstelling en genummerd “75”.  Afm. 31,7 x 47,4 cm.

We zien Arnhem in oostelijke richting met rechts de Rijn en in het midden de Eusebiuskerk, links daarvan de Sint-Walburgiskerk. De kunstenaar neemt het hier en daar niet zo nauw met de werkelijkheid. Zo zijn de toren van de Eusebiuskerk en het schip van de Sint-Walburgis gefantaseerd, ook de vele molenwieken kloppen vermoedelijk niet. Met “Bommel” wordt slot Doornenburg op de achtergrond bedoeld, in die tijd bewoond door de familie Van Bemmel.

Na de Franse tijd, aan het begin van de negentiende eeuw kwam Arnhem wegens het gunstige belastingklimaat in de belangstelling te staan van de gegoede burgerij uit het westen van Nederland. De nieuwe bewoners die uit Den Haag en Amsterdam naar Arnhem waren gekomen brachten een belangrijke stimulans in het sociale en culturele leven. Arnhem groeide snel en veel huizen uit die tijd getuigen nu nog van de rijkdom van de nieuwe burgerij.

Louis Bleuler (1792 -1850) wordt gerekend tot de beste Zwitserse landschapschilders van zijn tijd. Hij studeerde in Parijs, maar betrok later kasteel Laufen (CH) naast de Rheinfall, Europa’s  grootste waterval. De Rijn vormde een grote bron van inspiratie, hetgeen resulteerde in een schitterende serie van 80 gravures met gezichten op steden en landschappen “Der Rhein von den Quellen bis zur Mündung”. Met deze gouache, een ontwerp voor plaat nr. 75, bevinden we ons in het gebied van de monding van de Rijn. Dit boekwerk verscheen in 1826 en was in eerste instantie bedoeld als souvenir voor de Grand Tourist, de (veelal Engelse) elite die zich een toeristische reis langs de Rijn kon veroorloven, maar de keizer van Oostenrijk en Marie Amélie van Sicilië behoorden tot Bleuler’s eerste en belangrijkste afnemers.

Prijs: Euro 2.750,- (incl. lijst)