Delft – Coenraet Decker, 1729

NERGENS HET HIERLANDS PORCELEYN SUBTIJLER NOCH FIJNDER GEWROCHT ALS IN DEZE STAD Aangezicht van de stad Delft, gezien vanaf het…

Lees verder

1.450

NERGENS HET HIERLANDS PORCELEYN SUBTIJLER NOCH FIJNDER GEWROCHT ALS IN DEZE STAD

Aangezicht van de stad Delft, gezien vanaf het westen, uitgegeven in 1729 door Reinier Boitet. Kopergravure vervaardigd door Coenraet Dekker, later met de hand gekleurd. Afmetingen (prent) ca. 44 x 124 cm.

Dit panorama komt uit de eerste en enige editie van de “Beschryving der Stadt Delft, behelzende een zeer naukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, previlegien, en regeeringsvorm, alles ’t zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte bewysstukken (te vooren nooit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden.“

Het boek is een zeer uitgebreide heruitgave van burgemeester Dirk Evertsz Bleyswijck’s tekst over Delft en werd één van de belangrijkste publicaties over de stad.

Delft is “de vermaerste en aensienlijckste Stadt van Holland“, na de brand van 1536 was de stad al snel weer “de schoonste en reynichste, de treflijckste en sindelijckste“. Over de nog jonge aardewerkindustrie: “nergens het hierlands Porceleyn subtijler noch fijnder gewrocht als in deze stad“.

Reinier Boitet, geboren te Rietveld, vestigde zich in Delft als boekhandelaar en drukker. Hij produceerde zowel schitterende gravures als tekstboeken, maar hij was ook actief als dichter en publiceerde vanaf 1721 zijn eigen nieuwsblad. Zijn drukkerij heette “De Draeck”, en was gevestigd Wijnhaven 11-12.

Prijs: 1.450,- (incl. lijst)