Scheveningen – Iven Besoet + Hendrik Florisz. Scheurleer, 1755-1761

“Gezicht van Scheveninge”. Kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven 1755-1761 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd.…

Lees verder

650

Gezicht van Scheveninge”. Kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven 1755-1761 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca. 28,5 x 40,5 cm.

We zien de kop van de Keizerstraat te Scheveningen, met rechts de nog steeds bestaande Oude Kerk. Links van het midden het huis Soetenburgh.

De Haagse uitgever en boekverkoper Hendrik Florisz. Scheurleer (1692-1768) speelde in op de populariteit van het stadsgezicht in het midden van de 18de eeuw. Hij publiceerde een reeks van achttien uiterst informatieve gezichten van Den Haag en directe omgeving die hij allemaal aan Haagse burgemeesters, baljuws of secretarissen opdroeg. Ze zijn gegraveerd door Iven Besoet (ca. 1720-1769) een uit Leiden afkomstige kunstenaar. Dat de reeks een succes was, mag blijken uit de diverse kopieën (meestal optica-prenten) die er naar zijn gemaakt. Of Besoet er goed aan heeft verdiend, is echter zeer de vraag, want als we de biografieën mogen geloven werd hij wegens wanbetaling zijn huis uitgezet, waarna hij, gehuld in een deken, op straat verbleef en korte tijd later overleed.

De prent is opgedragen aan Jacob Jan graaf van Wassenaar-Obdam, lid van de Hollandse Ridderschap, raad ter Admiraliteit van Rotterdam en dijkgraaf van Rijnland.

Prijs: Euro 650,-