Nijmegen – Georg Braun en Franz Hogenberg, 1572-1618

HET OUDSTE GEDRUKTE PROFIEL VAN NIJMEGEN “Noviomagum sive Noviomagum vulgo Nijmmegen”. Kopergravure uit de Civitates orbis terrarum, uitgegeven tussen 1572…

Lees verder

850

HET OUDSTE GEDRUKTE PROFIEL VAN NIJMEGEN

Noviomagum sive Noviomagum vulgo Nijmmegen”. Kopergravure uit de Civitates orbis terrarum, uitgegeven tussen 1572 en 1618 door Georg Braun en Frans Hogenberg. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 29,5 x 48 cm

We zien de Nijmegen tegen de rand van de heuvelrug, met het Valkhof links binnen de stadsmuren. In het centrum van de stad de grote gotische Sint Stevenskerk. Ten tijde van Braun en Hogenberg ging de keizerlijke Hanzestad door een moeilijke periode. Bij het Verdrag van Venlo in 1543 kwam Nijmegen met het Hertogdom Gelre onder Spaans gezag. In 1579 trad de stad toe tot de Verenigde Provinciën en werd door de Spanjaarden in de loop van de Opstand belegerd en veroverd in 1585. Prins Maurits, die inmiddels de in 1584 vermoorde Willem van Oranje was opgevolgd als stadhouder, was er bijzonder op gebrand het voor de opstandelingen verloren gegane Nijmegen weer op de Spanjaarden te heroveren. Aan de overzijde van de Waal liet hij het fort Knodsenburg aanleggen, om zodoende de stad dagenlang te kunnen beschieten, waarna de stad zich gedwongen zag zich op 21 oktober 1591 over te geven.  Economisch ging het de stad slecht en katholieken werden gedegradeerd tot tweederangs inwoners.

Over Nijmegen schrijft Georg Braun: “Van alle kerken ter plaatse is de Stephanuskerk het belangrijkste. Andere bezienswaardigheden zijn onder andere het zeer oude kasteel boven op de heuvel in de nabijheid van de stad, men kan zich afvragen of er in de Lage Landen een beter uitzichtpunt is dan dit. Vanaf daar kan men het landschap, de rivieren, landerijen en velden aanschouwen. Een groot aantal antieke voorwerpen, achtergelaten door de Romeinen, zijn in dit gebied gevonden, zoals munten, stenen, marmer, omgevallen muren, graven en monumenten. Als gevolg daarvan, vinden de stedelingen het leuk om in de grond te graven en gretig op zoek te gaan naar dergelijke vondsten. “

Prijs: Euro 850,-