Ter Wadding (Voorschoten) – Petrus Josephus Lutgers, 1855

HUIS TER WADDING (VOORSCHOTEN) “Ter Wadding”, lithografie vervaardigd door Jan Dam Steuerwald naar een tekening van Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven…

Lees verder

195

HUIS TER WADDING (VOORSCHOTEN)

Ter Wadding”, lithografie vervaardigd door Jan Dam Steuerwald naar een tekening van Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1855 te Amsterdam door C.A. Spin als deel van “Gezigten in de Omstreken van ’s Gravenhage en Leyden”. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. tekst) 19 x 24,5 cm.

Huis Ter Wadding, dat gebouwd is op een stuk grond dat vroeger eigendom was van kasteel De Werve, komt in 1687 voor het eerst ter sprake. Men spreekt dan van een “huizinge” Ter Wadding en van een tuinmanswoning en een aanleg (“plantagiën”). Eigenaar in dat jaar van het goed wordt de Leidenaar Johannes Minne. Tevens wordt het genoemd in 1729, bij de veiling na het overlijden van de eigenaar. Het huidige huis werd omstreeks 1768 gebouwd op de fundamenten van een eerder huis. De opdracht werd gegeven door Willem van Noort, telg uit een Leids geslacht van lakenververs.

In 1964 vertrok de laatste bewoner, de weduwe A.E.S.R. Insinger. Sinds november 2010 is o.a. het Cardiologie Centrum Voorschoten in Ter Wadding gevestigd.

Prijs: Euro 195,-