Valkhof Nijmegen – Ernst Thelot naar Hendrik Hoogers, ca. 1800

“Het Valkhof te Nymegen, nevens het geruineerde door de watervloed in 1784 ten oosten te zien“. Kopergravure vervaardigd ca. 1800…

Lees verder

750

Het Valkhof te Nymegen, nevens het geruineerde door de watervloed in 1784 ten oosten te zien“. Kopergravure vervaardigd ca. 1800 door Ernst Karl Gottlieb Thelot naar een tekening van Hendrik Hoogers. Later met de hand gekleurd. Afm. 35,8 x 51,2 cm.

Gezicht op de Valkhofburcht te Nijmegen uit het oosten met de ingestorte Lappentoren.

Het huidige Valkhof stamt uit de Karolingische tijd (750 – 900). Het is ontstaan als palts (paleis) waar de Duitse keizers zich bij afwisseling ophielden voor de rechtspleging. In 777 wordt het hooggelegen ‘palacium’ voor het eerst in de boeken vermeld. In 881 wordt het door de Noormannen in brand gestoken en vernield. Tijdens de opstand van de hertog van Lotharingen en de graaf van Vlaanderen tegen de Duitse keizer gaat het geheel in 1047 wederom geheel in vlammen op.

In de 12de-eeuw realiseert keizer Frederik Barbarossa een uitbreiding van de burcht. De restanten van de destijds gebouwde kapel zijn nog steeds zichtbaar en naar de bouwer vernoemd. Het complex met centraal een machtige toren werd in de loop van de tijd verschillende keren veranderd.

In 1794 veroverden de Fransen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nijmegen wordt met grof geschut bestookt, waarbij brand uitbrak en de burcht hevig werd beschadigd. Als straf voor het verzet dat de stad had getoond, moest een grote som geld worden betaald aan de Fransen. Toen bleek dat de stad de dwangsom niet kon betalen, besloot het Nijmeegse bestuur tot het slopen van de Barbarossa burcht op het Valkhof. Door het sloopmateriaal te verkopen, konden de Fransen worden betaald.

De kostbare tufsteen waaruit het was opgetrokken werd hergebruikt voor gebouwen in Amsterdam en elders in het land. Slechts enkele delen bleven tot op de dag van vandaag behouden. Ze bepalen voor een deel het aanzien van de oude stad en getuigen van de rijke perioden die Nijmegen ooit heeft gekend.

Prijs: Euro 750,-