Den Haag, Loosduinseweg – Hendrik Florisz. Scheurleer, 1755-1761

Kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven 1755-1761 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca.…

Lees verder

625

Kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven 1755-1761 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca. 28,5 x 40,5 cm.

De Westeinderbrug over de West Singelsgracht, gezien vanaf de weg naar Loosduinen. Links en rechts resp. de Heeremolen en de Zuidmolen. Aan de overzijde van de brug een gezicht door het Westeinde met in het verschiet de Grote of St. Jacobskerk. Op de voorgrond rechts de brug naar de weg aan de overzijde van de Lijnbaan.

De Haagse uitgever en boekverkoper Hendrik Florisz. Scheurleer (1692-1768) speelde in op de populariteit van het stadsgezicht in het midden van de 18de eeuw. Hij publiceerde een reeks van achttien uiterst informatieve gezichten van Den Haag en directe omgeving die hij allemaal aan Haagse burgemeesters, baljuws of secretarissen opdroeg. Ze zijn gegraveerd door Iven Besoet (ca. 1720-1769) een uit Leiden afkomstige kunstenaar. Dat de reeks een succes was, mag blijken uit de diverse kopieën (meestal optica-prenten) die er naar zijn gemaakt. Of Besoet er goed aan heeft verdiend, is echter zeer de vraag, want als we de biografieën mogen geloven werd hij wegens wanbetaling zijn huis uitgezet, waarna hij, gehuld in een deken, op straat verbleef en korte tijd later overleed.

Prijs: Euro 625,-