Den Haag, Hofvijver – Robert Bowyer, 1814

DE HOFVIJVER GEZIEN VANAF HET BUITENHOF “View at The Hague” ets met aquatint uitgegeven in 1814 te Londen door Robert…

Lees verder

275

DE HOFVIJVER GEZIEN VANAF HET BUITENHOF

View at The Hague” ets met aquatint uitgegeven in 1814 te Londen door Robert Bowyer. Later met de hand gekleurd. Afm. (plaatrand) 30,2 x 40 cm.

De voorstelling grijpt terug op een door Simon Frisius vervaardigde en door Hendrik Hondius uitgegeven ets. Deze uitgever van boeken en prenten, die ook tekenleermeester van Constantijn Huygens Jr. was geweest, woonde van 1614 tot 1640 in het huis dat grensde aan de tuin van de Gevangenpoort. Het schitterende uitzicht dat Hondius vanaf de bovenetage van zijn huis gehad moet hebben, zien we terug in deze voorstelling.

De aanleiding voor het vervaardigen van de ets was mogelijk het in 1621 gereed komen van de nieuwbouw van het stadhouderlijk kwartier, dat prominent op de voorstelling aanwezig is.

De op de ets van Frisius weergegeven architectuur werd vaak op andere prenten nagevolgd, waarbij veelal wijzigingen in de topografie werden aangebracht zoals nieuwe bebouwing aan de Korte Vijverberg en het tussen 1633 en 1644 gebouwde Mauritshuis.

Op deze aquatint zijn we inmiddels twee eeuwen verder in de tijd en zien we Hagenaars flaneren in vroeg negentiende-eeuws kostuum.

Prijs: Euro 275,-