Legeroefening op het Malieveld te Den Haag – Daniel Marot jr, 1742

LEGEROEFENING OP HET MALIEVELD “Plan van ’t Campement door de guardes te paert en te voet… Op den 29. mey…

Lees verder

425

LEGEROEFENING OP HET MALIEVELD

Plan van ’t Campement door de guardes te paert en te voet… Op den 29. mey 1742. in ’t Haagsche Bosch bezyde de Maliebaan”. Kopergravure met boekdruk vervaardigd naar het ontwerp van Daniel Marot jr., uitgegeven door Daniel Moetjens in 1742. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. tekst): 56 x 45,5 cm.

Gezicht in vogelvlucht op de grote legeroefening het Kampement, een legerkamp opgeslagen op bevel van de Staten van Holland en West-Friesland in het Haagse Bos bij Den Haag, 29 mei 1742. Hoewel de Nederlandse republiek in de 18e-eeuw betrokken was bij verschillende conflicten, was een jaar in een periode van vrede.

Het terrein bij de Maliebaan, in het Haagse Bos, werd vanouds gebruikt voor monstering van de  troepen. In mei en juni 1742 had een regiment soldaten er zijn kampement opgeslagen. Het kenmerkte zich door zijn grootse opzet, zijn indrukwekkend militair vertoon en de grote publieke belangstelling bij de parades. De krijgsoefeningen en de kermisachtige taferelen op het terrein werden gadeslagen door “een Corps van ligte vrouwen” en verblindend mooie Haagse meisjes.

Prijs: Euro 425,-