Leiden, Breestraat – Abraham Delfos naar Jan de Beijer, 1763

“Gezigt op het Raadhuis, langs de Breedestraat te Leyden.” Kopergravure vervaardigd in 1763 door Abraham Delfos (1731-1820) naar een tekening…

Lees verder

Gezigt op het Raadhuis, langs de Breedestraat te Leyden.” Kopergravure vervaardigd in 1763 door Abraham Delfos (1731-1820) naar een tekening van Jan de Beijer (1703-1780), uitgegeven als deel van de “Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche gedaante…” door Wed. Abraham Honkoop en A. Kallewier. Later met de hand gekleurd. Afm. 27,5 x 34,5 cm.

We zien de Leidse Breestraat met in het midden, prominent het stadhuis met (in 1929 afgebrande) oorspronkelijke renaissance gevel en toren. Op straat is het een drukte van belang.

De tekening waarnaar de gravure vervaardigd werd, maakte tot 1773 deel uit van de beroemde kunstverzameling van de Leidse burgemeester Johan Aegidiusz. van der Marck.

Prijs: VERKOCHT