Aangezicht Rotterdam – Caspar Bouttats, 1674

Aangezicht Rotterdam – EEN VAN DE MAGHTIGHSTE STEDEN VAN HOLLANDT Ets vervaardigd door Caspar Bouttats naar een tekening van Ioannes…

Lees verder

975

Aangezicht Rotterdam – EEN VAN DE MAGHTIGHSTE STEDEN VAN HOLLANDT

Ets vervaardigd door Caspar Bouttats naar een tekening van Ioannes Peeters, uit het Thoneel der steden en stercken van “˜t Vereenight Nederlandt., uitgegeven te Antwerpen 1674. (1674 is ook het jaar waarin het schip van de Utrechtse domkerk instort.) Later gekleurd. Afm. (prent) 17 x 46,5 cm.

Met links (in het Nederlands) en rechts (in het Frans) een loffelijke beschrijving van de stad: “ghelegen in Hollandt aen de Maes op de mondt vande rivier de Rotte, een myl van Schiedam en twee van Delft, is een schoone en wel beboude Stadt, die doorsnede wordt van vele waeteren, ’t Vaederlandt vanden Hoog-gheleerden Desiderius Erasmus, alwaer hy in roode coper omtrent het Marckt-Velt op een overwelfde Brugge treffelijck staet uytghebeldt. Sy heeft in welvaren seer toeghenomen door het qualijck vaeren van Brabandt en Vlaenderen, mits veele rijcke Coopluyden hier nedersloeghen, datse nu can gerekent worden onder de maghtighste Steden van Hollandt.”

Caspar Bouttats stamt uit een familie van Antwerpse graveurs. Hij was voorzitter van de Antwerpse Sint-Lucas gilde van 1690-1691. Hij graveerde veel portretten en dagelijkse gebeurtenissen. Op deze ets is de scheepvaart voor de stad nog bescheiden. Pas tweehonderd jaar na het verschijnen van de prent wordt Rotterdam een belangrijke havenstad.

Prijs: Euro975,- (incl. lijst, BTW margeregeling)