Rotterdam – Wed. Huygens, ca. 1860

Serie van 8 “Gezigten van Rotterdam“, lithografieën uitgegeven door de Wed. Huygens rond 1860. Afm elk ca. 15,5 x 25,5…

Lees verder

295

Serie van 8Gezigten van Rotterdam, lithografieën uitgegeven door de Wed. Huygens rond 1860. Afm elk ca. 15,5 x 25,5 cm.

Tussen het eind van de achttiende eeuw en omstreeks 1860 is de bevolking van Rotterdam, na een stilstand van eeuwen, zo goed als verdubbeld. Dit ondanks herhaalde cholera epidemieën met duizenden doden tot gevolg.

De stad was op de toeloop van ettelijke tienduizenden toen niet berekend. De binnenstad was een “verward, als bij toeval nedergeworpen huizental, met nauwe stegen, spelonken voor allerlei misdrijven, poel van ongezondheid”. Vele centrumbewoners waren voor hun drinkwater aangewezen op de stadsingels of de Binnenrotte.

Benard en vies, en met de dood op wacht in de eerste beste steeg, spokend onder elke brug, een stad vol zwartgallige romantiek.

Maar op deze serie stadsgezichten is daarvan weinig te merken. We zien de stad van haar fraaiste zijde:

  • De Grote Markt en Westnieuwland
  • Het Zeemanshuis
  • De Oude Hoofdpoort (afgebroken in 1855)
  • De Yachtclub en Willemskade
  • De Maatschappij tot nut der Zeevaart [Zeemanscollege] en de Boompjes
  • Het Stadhuis (gereed in 1865)
  • De Sociëteit in het Nieuw Plantsoen
  • De Beurs gezien vanaf de Rijstuin

Prijs: Euro 295,- (serie van 8)