Amsterdam – Nicolaes Visscher, 1695-1670

“Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineato.” Plattegrond van Amsterdam met uitgebreide legenda en gezicht vanaf het IJ. Kopergravure uitgegeven…

Lees verder

2.850

Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineato.” Plattegrond van Amsterdam met uitgebreide legenda en gezicht vanaf het IJ. Kopergravure uitgegeven door , Nicolaes Visscher tussen 1695-1720. In de tijd met hand gekleurd en met goud gehoogd, met latere toevoegingen. Afmetingen (prent) 49 x 58 cm.

Amsterdam groeit sterk in de 17e en 18e eeuw. Verschillende uitgevers spelen hierop in en er verschijnt om de zoveel jaar een nieuwe plattegrond. Het laten maken van een geheel nieuw kaartbeeld is kostbaar evenals het graveerwerk en vaak werden daarom de koperen platen, die voor eerdere uitgave reeds hadden gediend, hergebruikt. Ze werden waar nodig gecorrigeerd en bijgewerkt.

Deze plattegrond, in dit geval uitgegeven tussen 1695 en 1720, was door Nicolaes Visscher sinds 1662 al vijf keer eerder op de markt gebracht. Telkens staan er nieuwe gebouwen op en veranderen stukken stad.

Op deze kaart zijn de vijf regimenten van de burgerwacht ingekleurd en de zestig burgerwijken met gouden nummering aangegeven.

In iedere wijk zorgde een burgerwacht voor orde en veiligheid. Het was een zelfstandig corps, min of meer op militaire leest geschoeid. Tot het eind der 18e eeuw stond het nachtwachtwezen (ook wel ‘ratelwacht’) onder de door het stedelijk bestuur aangestelde kolonels der schutterij.

Linksonder zien we putti met het wapen van de stad en kinderen met rijkdommen uit verschillende werelddelen. Onder in het midden een gezicht op de stad geflankeerd door Juno (links) en Minerva (rechts). Boven dit gezicht twee kinderen met het wapen van Holland. Rechtsonder kinderen met het stadszegel en voorwerpen die verwijzen naar de zeevaart.

Literatuur:

  • Kaarten van Amsterdam 1538-1865, Marc Hameleers (2013), nr. 45/6.

Prijs: Euro 2.850,-