Den Helder – Berghout & Co., 1875

“Nieuwe kaart van Den Helder“, lithografie vervaardigd door Faddegon & Van Hogezand, uitgegeven in 1875 door Berkhout & Co. Later…

Lees verder

750

Nieuwe kaart van Den Helder“, lithografie vervaardigd door Faddegon & Van Hogezand, uitgegeven in 1875 door Berkhout & Co. Later met de hand gekleurd. Afm. (afbeelding) 47,5 x 64 cm.

In 1782 werd in het Nieuwe Diep door de aanleg van dijken en leidammen een oorlogshaven ingericht. Bijna gelijktijdig begon de aanleg van een kleine werf en kielplaats om de schepen te onderhouden en te repareren. Tien jaar later werd dit ‘Nieuwe Werk’, de voorloper van de latere werf Willemsoord, in gebruik genomen.

De Engels-Russische inval van 1799 en de voortgaande strijd met Engeland in de Franse Tijd, maakten de noodzaak van een verdere versterking van de havenwerken duidelijk. Keizer Napoleon gaf in 1811 na zijn bezoek aan Den Helder, opdracht van het dorp de grootste marinebasis van het land te maken. Er kwam een ontwerp voor een haven met werven, dokken en magazijnen, een kanaal naar zee met een sluis en diverse vestingwerken.

De werkzaamheden werden, nadat Napoleon in 1813 het veld moest ruimen, voortgezet onder Koning Willem I. In 1822 werd het werfcomplex overgedragen aan de “Koninklijke Nederlandse Zeemacht”.

In 1824 werd de haven door de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal met het binnenland verbonden. Daardoor werd Den Helder een voorhaven van Amsterdam.

Het Helders Kanaal was in 1829 gereed. Het verbond het dorp met het Noordhollandsch Kanaal. Arbeiders hadden zich tijdens de aanleg van beide kanalen langs het kanaal gevestigd waardoor de woonkern Nieuwstad (de huidige Visbuurt) ontstond. De woonkernen Helder en Nieuwstad breidden zich uit langs het kanaal en raakten met elkaar verbonden. Er werden nieuwe kerken gebouwd en het centrum verplaatste zich naar het gebied tussen Willemsoord en de Oude Helder. In 1845 werd een stoombootdienst naar Amsterdam geopend. De adelborstenopleiding van de Koninklijke Marine vestigde zich in Den Helder en in 1865 kwam er op initiatief van koning Willem III een spoorverbinding met Amsterdam. De spoorweghaven aan het Bassin krijgt grote hoeveelheden goederen te verwerken waardoor de welvaart groeit.

In de jaren ’70 van de negentiende eeuw begint van Den Helder de stoomvaart op Indië. Dit is het sein tot de oprichting van een aantal sleepbootrederijen. Er wonen ruim twintigduizend mensen in Den Helder als het jaar 1875 aanbreekt.

Prijs: Euro 750,-