Leeuwarden – Joan Blaeu, 1649

LEEUWARDEN IN HAAR GOUDEN EEUW “Leoverdia” kopergravure van de stad Leeuwarden uitgegeven door Joan Blaeu als deel van diens Stedenboek,…

Lees verder

650

LEEUWARDEN IN HAAR GOUDEN EEUW

Leoverdia” kopergravure van de stad Leeuwarden uitgegeven door Joan Blaeu als deel van diens Stedenboek, uitgegeven 1649-1654. Later met de hand gekeurd. Afm. 40 x 50 cm.

De stad is met omliggende landerijen, pleziertuinen en warmoezerijen aan de zuidoostzijde weergegeven. De gebouwen zijn in opstand getekend en hoofdletters en cijfers verwijzen naar de legenda rechtsonder. Linksboven staat het wapen van Friesland, rechtsboven het wapen van Leeuwarden.

De zestiende en zeventiende eeuw vormden een gouden tijd voor Leeuwarden. De stad kreeg aanzien doordat het de verblijfplaats werd van de Friese Nassaus die stadhouder werden van de noordelijke provincies. Door de gunstige ligging in een netwerk van beurtveren was Leeuwarden in de 17e eeuw het handelscentrum van Friesland geworden met goede verbinding met andere steden in de Republiek.

De stad kwam tot grote bloei. De vele markten en het rijke culturele leven van schilders boekdrukker en schrijvers trokken veel migranten naar de stad en het inwonertal groeide sterk, van 5.000 rond het jaar 1500 tot 16.000 in 1650. Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Rond 1670 kwam er een einde aan de periode van groei en bloei en in de daarop volgende 150 jaar werd de stad nauwelijks uitgebreid.

Prijs: Euro 650,-