Brussel – Louis Mols-Marchal, 1858

GEÏLLUSTREERDE KAART VAN BRUSSEL – HOOFDSTAD VAN HET JONGE BELGIË “Plan illustré de la ville de Bruxelles, comprenant les quartiers…

Lees verder

1.650

GEÏLLUSTREERDE KAART VAN BRUSSEL – HOOFDSTAD VAN HET JONGE BELGIË

Plan illustré de la ville de Bruxelles, comprenant les quartiers nouveaux & tous les agrandissements décrétés & projetés” [geïllustreerde kaart van de stad Brussel, inclusief de nieuwe wijken en alle verordende en geplande uitbreidingen], lithografie vervaardigd door Louis Floren in 1858 aan de hand van het ontwerp van Louis Mols-Marchal. Later met de hand gekleurd. Afm.: 50 x 68 cm.

In de negentiende eeuw kende Brussel een sterke industriële ontwikkeling. In 1832 werd het kanaal Brussel-Charleroi in gebruik genomen. De spoorlijn Brussel-Mechelen, slechts vier jaar na de onafhankelijkheid, was de eerste spoorweg op het Europese vasteland. In 1844 startte de bouw van het Noordstation aan het Rogierplein. In 1847 werd een nieuw stapelhuis geopend dat over betere verbindingen met de nieuwe spoorwegen beschikte. In 1853 werd de Leopoldswijk en Noordoostwijk (grondgebied van Sint-Joost-ten-Node) aangehecht met de oostelijke uitbreiding van Brussel en in 1864 volgde de Louizalaan en het Terkamerenbos (gemeente Elsene) met de zuidelijke uitbreiding van Brussel.

De voor de ontwikkeling van België zo belangrijke spoorlijnen en haar stations in Brussel zijn duidelijk op de kaart weergegeven: het station Brussel-Luxemburg, station Brussel-Noord, het station Brussel-Allée-Verte (“station des marchandises”) en het Zuidstation (“Bruxelles-Midi”).

De kaart wordt omzoomd met de plekken en gebouwen waar de recent onafhankelijk geworden Belgen fier op waren: het Martelaarsplein met z’n Pro-Patria monument als eerbetoon aan de gesneuvelden van de Belgische Revolutie, het Broodhuis aan de Grote Markt, het oude paleis van justitie (afgebroken in 1892), het Koninklijk Paleis, het stadhuis aan de Grote Markt, Manneken Pis, de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele, het Paleis van de Prins van Oranje (het huidige Academiënpaleis), het Grand Hospice/Hospice Pachéco, de overdekte Sint Hubertusgalerijen, het beeld van de Franse generaal Belliard die een belangrijke rol speelde in het ontstaan van het Belgisch koninkrijk, het beeld van Andreas Vesalius een van de grondleggers van de menselijke anatomie, de Begijnhofkerk, de in 1826 aangelegde Kruidtuin, de Sint-Jozefkerk, de kazerne Petit Chateaux, het in 1848 op het Koningsplein geplaatste ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon, het interieur van de Koningsgalerij, de Sint-Bonifatiuskerk uit 1849 aan de Vredestraat, het tweede stapelhuis, de in 1853 ingewijde Sint-Mariakerk in Schaarbeek, het Paleis der Natie, de Augustijnenkerk (afgebroken in 1893) en het beeld van Karel van Lotharingen (voormalige landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden) op het Koningsplein.

Prijs: Euro 1.650,-