Londen – Isaak Tirion, 1754

“Kaart van Londen enz, en van het naby gelegen Land ruim een Uur gaans, rondsom dezelve Stad“, kopergravure uitgegeven door…

Lees verder

325

Kaart van Londen enz, en van het naby gelegen Land ruim een Uur gaans, rondsom dezelve Stad“, kopergravure uitgegeven door Isaak Tirion te Amsterdam in 1754 naar het ontwerp van John Rocque. Later met de hand gekleurd. Afm. 28 x 44 cm.

Londen groeide in de 18e-eeuw enorm. Het was het begin van de industriële revolutie en Londen lag in het centrum van het zich ontwikkelende Britse rijk.

In 1707 werden de Acts of Union aangenomen waarbij het Schotse en het Engelse parlement werden samengevoegd, waardoor het Koninkrijk Groot-Brittannië werd gevormd. Een jaar later in 1708, werd St Paul’s Cathedral voltooid. Deze kathedraal verving de originele St. Paul’s die volledig was verwoest tijdens de Grote Brand van Londen.

Handelaars uit alle landen kwamen naar Londen om goederen en koopwaar te verhandelen. Ook trok de stad veel immigranten en meer mensen trokken naar Londen voor werk en zaken, waardoor Londen een grotere en drukkere stad werd. De overwinning van Groot-Brittannië in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) verhoogde de internationale reputatie van het land en opende grote nieuwe markten voor de Britse handel, hetgeen de welvaart van Londen verder opdreef.

Tijdens de Georgian era groeide Londen in een steeds sneller tempo buiten zijn traditionele grenzen. Nieuwe wijken zoals Mayfair werden gebouwd voor de rijken in West End. Tot 1750 was de London Bridge de enige oversteek over de Theems, maar in dat jaar werd Westminster Bridge (ook te zien op de kaart) geopend waardoor de ontwikkeling van South-Londen versnelde en in East End breidde de haven van Londen zich stroomafwaarts van de stad uit.

18e-eeuws Londen werd geteisterd door misdaad. De Bow Street Runners werden in 1750 opgericht als een professionele politiemacht. De straffen op misdaad waren zwaar en de doodstraf werd toegepast voor vrij kleine misdaden. Openbare ophangingen waren gebruikelijk en waren populaire openbare evenementen.

Een fenomeen uit die tijd was het koffiehuis, een populaire plek om over ideeën te debatteren. Door de groeiende geletterdheid en de ontwikkeling van de boekdrukkunst kwam nieuws op grote schaal beschikbaar. Fleet Street werd in de loop van de eeuw het centrum van de opkomende nationale pers.

Literatuur: Darlington & Howgego (1964), “Printed Maps of London circa 1553-1850”, nr. 102.

Prijs: Euro 325,-