Den Haag – Johannes Janssonius, 1657

“HAGA COMITIS IN DE VOLKSMOND ‘S GRAVEN-HAGE GEHETEN” “Hage Comitis, Vulgo ’s Graven-Hage”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius te Amsterdam…

Lees verder

1.450

“HAGA COMITIS IN DE VOLKSMOND ‘S GRAVEN-HAGE GEHETEN”

Hage Comitis, Vulgo ’s Graven-Hage”, kopergravure uitgegeven door Johannes Janssonius te Amsterdam in 1657 als deel van diens stedenboekUrbium Totius Belgii Seu Germaniae Inferioris”. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent) 38,2 x 52,8 cm.

Er werd druk gebouwd in de eerste helft van de 17de-eeuw, want de Haagse bevolking maakte een expansieve groei door. Waren er in 1585 naar schatting nog zo’n 7 à 8.000 inwoners – nauwelijks meer dan in 1500 -, in 1600 was dat aantal opgelopen tot 12.000 inwoners en in 1625 tot 18.000. Dat was onder meer te danken aan de komst van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden of van plattelanders die in de stad een nieuw bestaan zochten.

Op deze plattegrond uitgegeven door Janssonius zien we Den Haag met het inmiddels voltooide grachtenstelsel. De Veerkaden werden als laatste gegraven: de gracht van de Amsterdamse Veerkade, tussen Spui en Wagenstraat, ontstond in 1630; de Stille Veerkade, die in het verlengde ligt, pas in 1630. Toen pas was de bebouwing voldoende opgerukt. De groei in westelijke richting ging uiterst traag: de geplande straten bij het eind van de Prinsegracht zijn nauwelijks gerealiseerd. Het bleven open ruimten die pas in de 19de eeuw werden opgevuld.

Prijs: Euro 1.450,-