Rotterdam plattegrond – Guicciardini, ca. 1617

ROTTERDAM PLATTEGROND – ZOALS HET WAS, BIJNA 450 JAAR GELEDEN Later met de hand Gekleurde kopergravure, omstreeks 1617 uitgegeven door…

Lees verder

525

ROTTERDAM PLATTEGROND – ZOALS HET WAS, BIJNA 450 JAAR GELEDEN

Later met de hand Gekleurde kopergravure, omstreeks 1617 uitgegeven door Lodovico Guicciardini. De prent maakte onderdeel uit van de Beschryvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt Neder-Duystlandt. Afm. (prent) 24,7 x 33,2 cm.

Guicciardini (1521 – 1589) was een Italiaanse koopman die in Antwerpen leefde. Hij was de eerste die de Republiek der Zeventien Nederlanden uitvoerig beschreven heeft.

Hoewel Guicciardini niet beschikte over wetenschappelijk verantwoorde historische kennis, somt hij in zijn Beschryvinghe allerlei wetenswaardigheden op die voor een toenmalige reiziger zeer interessant moeten zijn geweest. Over economische en staatkundige zaken, schilderkunst maar ook over taalkundige verhoudingen schreef Guicciardini met grote passie. Hij zweeg echter over de oorlogsperikelen waar de Nederlanden door geteisterd werden. Het idyllische beeld dat Guicciardini van ‘zijn’ Nederlanden geeft, is –  zo schrijft hij uitdrukkelijk – gebaseerd op de politieke situatie van vóór 1560.

Prijs: Euro525,- (incl. lijst)