Rotterdam – Leonardus Temminck, 1839

“Platte grond der stad Rotterdam, vervaardigd volgens kadastrale plans, opgedragen aan Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer stad.” Uitgegeven…

Lees verder

4.750

Platte grond der stad Rotterdam, vervaardigd volgens kadastrale plans, opgedragen aan Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer stad.”

Uitgegeven in 1839 door L.F. Temminck, in koper gegraveerd door D. Veelwaard en Zonen, gedrukt op vier bladen door Wed. Koning & Brugman. Deels later, deels in de tijd met de hand gekleurd. Afm. (prent) 75 x 123 cm.

Steeds weer bestond bij Rotterdamse stadsbestuurders behoefte aan een grootschalige betrouwbare kaart waarop ook alle percelen zijn aangeduid. In 1827 wordt door de fabrieksmeesters, die de directie voeren over de Fabricage, de technische dienst van de stad, bij Burgemeesters en Wethouders aangedrongen op het laten vervaardigen van een plattegrond van de gemeente. Pas twaalf jaar later wordt deze wens vervuld door Leonardus Temminck, controleur en bewaarder van het kadaster van Rotterdam. Aan het stadsbestuur worden vijf gekleurde en vijf ongekleurde exemplaren geleverd.

Sinds de verschijning van de vorige kaart (in 1800) is het gebied van de gemeente behoorlijk uitgebreid. De gemeente Cool is ingelijfd, West-Blommersdijk en Oost-Blommerswijk en Rubroek staan nu voor het eerst op een plattegrond.

Door de zeer dichte bebouwing van de binnenstad is het Temminck, door het ontbreken van gegeven daarover, niet overal mogelijk geweest de onbebouwde gedeeltes van de percelen weer te geven, maar slechts de kadastrale perceelgrenzen. Het grondgebruik buiten de singels is op de kaart wel mooi aangeduid. Met name van de tuinaanleg wordt een prachtig beeld gegeven. Een groot aantal straten, stegen en wateren, openbare gebouwen, bedrijven en buitenplaatsen zijn aangeduid. Dit en de zeer precieze kartering, maken deze kaart tot een uiterst belangrijke bron van kennis van Rotterdam aan de vooravond van de ingrijpende veranderingen, die de stad in de negentiende eeuw zou ondergaan.

Prijs: Euro 4.750,- (incl. lijst)