Alkmaar, historieprent, stadhuis – 1795

“Vrijheids-feest te Alkmaar 22 maart 1795“ op het plein voor het stadhuis. Ets met kopergravure vervaardigd in 1795 door Willem…

Lees verder

Vrijheids-feest te Alkmaar 22 maart 1795“ op het plein voor het stadhuis. Ets met kopergravure vervaardigd in 1795 door Willem Kok (1761-1807) naar een tekening van Johannes Petrus van Horstok (1745-1825). Later met de hand gekleurd. Afm. (afbeelding) 28,4 x 38,4 cm.

In 1795, het roerige jaar van het stichten van de Bataafse Republiek, staat op het bordes voor het stadhuis in de Langestraat te Alkmaar een menigte fraai uitgedoste mannen en vrouwen te luisteren naar een toespraak van burgemeester Cornelis van Foreest. Hij spreekt tot patriot Willem Hofdijk (staand op een kist), de voorzitter van het comité-revolutionair, bij diens rede tijdens de inwijding van de vrijheidsboom. (De vrijheidsboom wordt in 1799 alweer omgehakt na de invasie van de Engelsen, die toen ons land binnenvielen om tegen de Fransen te strijden.)

Prijs: VERKOCHT