Amstelland, Pruisische inval – G. Tischbein, 1787

PRUISISCHE INVAL AMSTELLAND, OPGETEKEND DOOR OPRUKKENDE PRUISEN “Carte des environs d’Amsterdam représentant d’un coup d’oeil les avenues fortifiées avec les…

Lees verder

PRUISISCHE INVAL AMSTELLAND, OPGETEKEND DOOR OPRUKKENDE PRUISEN

Carte des environs d’Amsterdam représentant d’un coup d’oeil les avenues fortifiées avec les inondations autour de cette ville célèbre, telles quelles étoient vers la fin de Septembre 1787; et en même tems les quartiers des Troupes Prussiennes et leurs attaques au lendemain le 1er d’Octobre, sous les ordres de S.A.S. le Duc régnant de Brunswick, pour servir de mémoire à l’histoire de cette époque rémarquable.” [Kaart van de omgeving van Amsterdam met in één oogopslag de door de overstromingen versterkte linies rond deze beroemde stad, zoals ze waren tegen het einde van september 1787; en tegelijkertijd de afdelingen van de Pruisische troepen en hun aanvallen de volgende dag, 1 oktober in opdracht van Zijne Doorluchtigheid de regerend hertog van Brunswick, om te dienen als herinnering aan de geschiedenis van deze opmerkelijke periode.]

Kopergravure gedrukt van 2 platen vervaardigd door G. Tischbein en opgedragen door C.G. De Schaikowsky 1ste luitenant in het leger van de Frederik Willem II koning van Pruisen, aan Charles Guillaume Ferdinand, hertog van Braunschweig en Luneburg. Later met de hand gekleurd. Afm.: (druk) 63,0 x 95,1 cm.

De kaart is een momentopname uit de periode dat de Republiek in crisis verkeert. De Patriotten hadden zich sinds 1780 georganiseerd om bestuurlijke misstanden aan de kaak te kunnen stellen en om de incapabele stadhouder Willem V te controleren en in zijn macht te beperken. In 1784 braken in Rotterdam rellen uit tussen patriotten en orangisten. Op 15 september 1785 ontvluchtte Willem V Den Haag, nadat de Staten van Holland hem hadden ontheven van zijn functie als bevelhebber van het Haagse garnizoen. In Amsterdam en Rotterdam werden eind april 1787 een aantal prinsgezinde vroedschapsleden en burgemeesters vervangen, zonder goedkeuring van de stadhouder.De patriottische euforie zou echter maar kort duren. In juni 1787 besloot Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de stadhouder, terug te gaan naar Den Haag om de orangisten daar op te wekken tot verzet tegen de patriotten. Bij Goejanverwellesluis werd ze aangehouden, waarop haar broer, de koning van Pruisen, een enorm leger naar de Republiek stuurde om de orde te herstellen. Tegen deze overmacht hadden de patriotten geen verweer. De patriotten weken uit naar Amsterdam (de kaart schetst de situatie van eind september 1787), maar reeds op 10 oktober gaf de stad zich over. Binnen enkele maanden zat Willem V weer stevig in het zadel en was de rust hersteld.

Prijs: VERKOCHT