Amsterdam, intocht Willem III – Charles Rochussen, 1849

“Komst van Z.M. Koning Willem III op den Dam, bij H.D. plegtigen intogt in de hoofdstad des rijks, 12 mei…

Lees verder

Komst van Z.M. Koning Willem III op den Dam, bij H.D. plegtigen intogt in de hoofdstad des rijks, 12 mei 1849.” Lithografie vervaardigd door Charles Rochussen, gedrukt bij de Koninklijke Nederlandse Steendrukkerij van Carl Wilhelm Mieling, uitgegeven als losse plaat bij “Gedenkschrift van de inhuldiging des Konings Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks” door Arie Cornelis Kruseman te Haarlem 1849. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 29 x 42 cm.

Willem III wilde als kroonprins de nieuwe door Thorbecke ontworpen grondwet van 1848 niet accepteren. De nieuwe grondwet maakte een einde aan de persoonlijke regeermacht van de koning en voerde de koninklijke onschendbaarheid in. Voortaan waren de ministers verantwoordelijk voor hun beleid en niet meer de koning

Zijn vader trachtte hem van zijn ongelijk te overtuigen, onder meer door hem erop te wijzen dat het koningschap een “goddelijke roeping” is, die hij niet kon weigeren. Pas na het overlijden van zijn vader  op 17 maart 1849, liet Willem zich overreden het koningschap te aanvaarden. Zijn inhuldiging vond plaats op 12 mei 1849, maar de eerste twintig jaar van zijn regering kenmerkten zich door weerstand tegen de constitutionele monarchie.

We zien op de prent de aankomst van Willem III bij het Paleis op de Dam te Amsterdam op 11 mei 1849. Links de aankomst van de koninklijke rijtuigen. Op de Dam staat de schutterij opgesteld. De koning gaat met zijn gevolg de gelederen af.

Prijs: VERKOCHT