Amsterdam – Reinier Vinkeles, 1795

AMSTERDAM AAN HET BEGIN VAN DE FRANSE TIJD “Feest der alliantie tusschen de Fransche en Bataafsche Republieken, gevierd te Amsterdam,…

Lees verder

AMSTERDAM AAN HET BEGIN VAN DE FRANSE TIJD

Feest der alliantie tusschen de Fransche en Bataafsche Republieken, gevierd te Amsterdam, op het Plein der Revolutie den 19den Junij, 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vryheid.“ Kopergravure uit 1796 door Reinier Vinkeles en Daniel Vrydag naar een tekening van Jacques Kuyper, uitgegeven door kunsthandelaar Cornelis Sebille Roos te Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afm.: ca. 42 x 51 cm.

Net als in andere delen van Europa groeide eind 18de eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden weerstand tegen de adel, de wens naar een eerlijker bestuur en een meer egalitaire maatschappij, zodat een einde zou kunnen worden gemaakt aan het verdelen van baantjes binnen de regentenklasse. De Orangisten, die stadhouder Willem V zijn absolutistische macht wilden laten behouden, stonden tegenover de patriotten die, onder invloed van de Franse ideeën van de Verlichting en de Amerikaanse Revolutie, meer democratisch invloed op het benoemingsbeleid wilden uitoefenen en meer kansen wilden scheppen voor uitgesloten delen van de bevolking.

De Franse tijd begon in het grootste gedeelte van Nederland met de Bataafse Revolutie in 1795, waarbij Nederlandse patriotten, met steun van een Frans leger dat het land was binnengetrokken, de Bataafse Republiek uitriepen. Stadhouder Willem V vertrok naar Engeland in ballingschap.

Na het eerdere “feest der vrijheid” op de Dam, zien hier het “feest der alliantie”. Een grote menigte danst om de vrijheidsboom. Bij het onderschrift zien we de drie allegorische emblemen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap die ook aan de boom hangen.

De Franse tijd eindigde toen Napoleon in 1813 werd verslagen en afstand deed van de troon. In dat jaar keerde de oudste zoon van Willem V uit ballingschap terug naar Nederland en aanvaardde koning Willem I als soeverein vorst de regering over Nederland.

Prijs: VERKOCHT